Švenčionių rajono mokytojų metodinių būrelių sąrašas

 

Eil.

Nr.

 Metodinio būrelio pavadinimas Pirmininko vardas, pavardė  Elektroninio pašto adresas
 1.  Dorinio ugdymo mokytojų  Birutė Stulgaitytė  bojzemutine@gmail.com
 2.  Lietuvių kalbos mokytojų  Alė Krinickienė  ale.alina@gmail.com
 3.  Užsienio kalbų mokytojų  Dovilė Maslianikienė  dovilma@gmail.com 
 4.  Slavų kalbų mokytojų  Janina Jarmalovskaja  janinajar@gmail.com
 5.  Socialinių mokslų mokytojų  Onutė Orechovienė  onuteore@gmail.com
 6.  Informatikos mokytojų  Albertas Dinda  albertas_dinda@hotmail.com 
 7.  Matematikos mokytojų  Jekaterina Bunevič  j_bunevic@inbox.lt 
 8.  Biologijos mokytojų  Daiva Gaidamavičienė  d.gaidamaviciene@gmail.com
 9.  Chemijos mokytojų    
 10.  Fizikos mokytojų  Teresa Sansevičienė  t.sanseviciene@gmail.com 
 11.  Bendrojo lavinimo mokyklų menų mokytojų    
 12.  Papildomojo ugdymo įstaigų menų mokytojų  Lilija Girulskienė  liliokas.lilja@gmail.com 
 13.  Technologijų mokytojų  Pavel Jemeljanov  pasjem@gmail.com 
 14.  Kūno kultūros mokytojų    
 15.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų  Danutė Ulčickienė  svencioneliai.vyturelis@gmail.com
 16.  Pradinio ugdymo mokytojų  Margarita Petkūnienė  
 17.  Socialinių pedagogų ir psichologų  Vladimir Loginov  volodial@mail.ru
 18.  Specialiųjų pedagogų ir logopedų  Virginija Duksienė  virginijaduksiene@gmail.com 
 19. Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui Jūratė Guigienė jurate.guigiene@gmail.com