Švenčionių rajono mokytojų metodinių būrelių sąrašas

 

Eil.

Nr.

 Metodinio būrelio pavadinimas Pirmininko vardas, pavardė  Elektroninio pašto adresas
1.  Dorinio ugdymo mokytojų  Giedra Umbražiūnienė  giedrau@gmail.com
 2.  Lietuvių kalbos mokytojų  Alė Krinickienė  ale.alina@gmail.com
 3.  Anglų, vokiečių, rusų ir lenkų kalbų mokytojų  Dovilė Maslianikienė  dovilma@gmail.com 
4.  Socialinių mokslų mokytojų  Onutė Orechovienė  onuteore@gmail.com
 5.  Informatikos mokytojų  Albertas Dinda  albertas_dinda@hotmail.com 
6.  Matematikos mokytojų  Jekaterina Bunevič  j_bunevic@inbox.lt 
7.  Gamtamokslinio ugdymo mokytojų  Daiva Gaidamavičienė  d.gaidamaviciene@gmail.com
 8.  Papildomojo ugdymo įstaigų ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų menų mokytojų  Lilija Girulskienė  liliokas.lilja@gmail.com 
 9.  Technologijų mokytojų  Pavel Jemeljanov  pasjem@gmail.com 
 10.  Kūno kultūros mokytojų  Antanas Gudelis  antekas@mail.ru
 11.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų  Danutė Ulčickienė  svencioneliai.vyturelis@gmail.com
 12.  Pradinio ugdymo mokytojų  Margarita Petkūnienė  margarita.petkuniene@gmail.com
 13.  Socialinių pedagogų ir psichologų  Vladimir Loginov  volodial@mail.ru
 14.  Specialiųjų pedagogų ir logopedų  Virginija Duksienė  virginijaduksiene@gmail.com 
 15. Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui Algirdas Uziala algirdasuziala@gmail.com